top of page
tennis

AIM-X Pure Sports AB

Returpolicy

Kunden har enligt lag ångerrätt vid köp på Webbplatsen.

Om Kunden ångrar sitt köp och vill utnyttja sin ångerrätt, ska Kunden inom 14 dagar räknat från dagen efter Kunden tog emot leveransen, meddela (kontaktuppgifter ovan) AIM-X PURE SPORTS AB Onlinebutik härom och skicka tillbaka produkterna. Konsumentverket har tagit fram en ångerblankett som finns på deras webbplats www.konsumentverket.se som Kunden kan använda om Kunden vill. Efter att Kund meddelat AIM-X PURE SPORTS AB Onlinebutik om att Kunden vill utöva sin ångerrätt ska Kunden inom 14 dagar skicka tillbaka produkterna.

Kunden har ansvar för att levererade produkter inte skadas så länge de finns hos Kunden. Kunden är även ansvarig för att paketera och slå in produkterna så att de inte skadas vid returen. Kunden betalar fraktkostnaden för att skicka produkterna åter till AIM-X PURE SPORTS AB. Om produkterna skadas på Kundens ansvar, är Kunden skyldig att ersätta AIM-X PURE SPORTS AB för förlust till följd av produkternas värdeminskning.

Kunden måste kunna visa att returnerad vara är köpt hos AIM-X PURE SPORTS AB Onlinebutik.

Ångerrätten gäller inte följande produkter:

• Varor som är förseglade av hälso- och hygienskäl, och Kunden brutit förpackningen.

• Varor som snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel.

• Varor som till sin natur är sådana att de efter leverans sammanblandas med en annan vara på sätt att varorna inte kan skiljas från varandra.

bottom of page